Згода на збір та обробку персональних даних

Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (зі змінами та доповненнями), надаю однозначну згоду інтернет-магазину «Секрет-Двері & Фурнітура» на обробку моїх особистих персональних даних у способи та рядки, визначені законодавством України, а саме: ім'я, телефон, е-mail, які підтверджують мою ідентифікацію, за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи персональних даних інтернет-магазину «Секрет-Двері & Фурнітура» з метою реалізації відносин у сфері інформаційної безпеки, відносин у маркетингових цілях, забезпечення реалізації визначених законодавством та іншими внутрішніми документами підприємства прав та обов'язків у сфері обміну інформацією.

Будь-яка обробка даних щодо моєї особи відповідно до мети, зазначеної вище, в тому числі передача моїх персональних даних будь-яким третім особам, які не потребують моєї окремої згоди або окремого повідомлення про таку обробку з боку інтернет-магазину «Секрет-Двері & Фурнітура».

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов'язаних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею, в т.ч. третім особам), знеособлення, знищенням відомостей про фізичну особу.