Згода на збір та обробку персональних даних
Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297-VI (зі змінами та доповненнями), надаю однозначну згоду інтернет-магазину «Секрет» на обробку моїх особистих персональних даних у способи та строки, визначені законодавством Україна, а саме: ім'я, телефон, е-mail, які підтверджують мою ідентифікацію, за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи персональних даних інтернет магазину «Секрет» з метою реалізації відносин у сфері інформаційної безпеки, відносин в маркетингових цілях, забезпечення реалізації визначених законодавством і іншими внутрішніми документами підприємства прав і обов'язків у сфері обміну інформацією.
Будь-яка обробка даних щодо моєї особи відповідно до мети, зазначеної вище, в тому числі передача моїх персональних даних будь-яким третім особам, які не потребують мого окремого згоди або окремого повідомлення про таку обробці з боку інтернет магазину «Будинок-маркет».
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією , передачею, в т.ч. третім особам), знеособлення, знищенням відомостей про фізичну особу.